Podsumowanie EVS w 2016 roku

30.12.2016

W 2016 r. dzięki współpracy z dwoma organizacjami partnerskimi – estońską Youth Club Active i włoską Xena Centro scambi e dinamiche interculturali gościliśmy w Krakowie dwie wolontariuszki EVS* – Gunę oraz Benedettę. 

W ramach projektu „East-West. Bridges Trought Volunteering” wolontariuszki realizowały działania, których celem było poszerzanie dialogu międzykulturowego pomiędzy Wschodem i Zachodem. Wymiana międzynarodowych doświadczeń, organizacja spotkań tematycznych (m.in. na temat Azji Centralnej), aktywny udział w międzynarodowych projektach realizowanych przez IWI to tylko nieliczne działania podejmowane przez Gunę i Benedettę podczas trwającego 9 miesięcy wolontariatu.

Rezultatami projektu „East-West. Bridges Trought Volunteering” są między innymi:

podręcznik ze scenariuszami zajęć międzykulturowych przygotowany przez Gunę. Podręcznik napisany w j. angielskim jest skierowany do trenerów i nauczycieli, który pracują z młodzieżą zainteresowaną zjawiskiem globalizacji i międzykulturowości. KLIKNIJ, aby pobrać podręcznik.

cykl audycji radiowych przygotowany przez Benedettę. W swoich podcastach Benedetta nagrała wywiady na temat kultury krajów Azji Centralnej. Z nagrań dowiecie się m.in. jakie wyzwania stoją przed osobami z Azji Centralnej, którzy obecnie mieszkają w Krakowie oraz czym odróżnia się współczesna kultura Azji Centralnej od kultury europejskiej. KLIKNIJ, aby wysłuchać nagrań.

*Wolontariat Europejski (ang. European Voluntary Service – EVS) to międzynarodowy program finansowany przez Unię Europejską, którego głównym celem jest wsparcie działań woluntarystycznych młodych ludzi pełnych pasji i chętnych do niestandardowych działań.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ.