Ruszamy z projektem „Poznajmy się! Sąsiedzkie rozmowy młodych”

15.05.2017

Już wkrótce rozpoczniemy kolejną międzynarodową wymianę młodzieżową. Przyszedł czas na Ukrainę! Projekt jest stanowczą odpowiedzią młodych ludzi na trudne relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami, od dziesięcioleci determinowane sytuacją polityczną i podsycane wspomnieniem trudnych momentów w historii obydwu Narodów.

Idea realizacji projektu "Poznajmy się! Sąsiedzkie rozmowy młodych" powstała wśród członków Instytutu Wschodnich Inicjatyw, Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ oraz Wołyńskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego im. G. Zapolskiej – Sekcja „Studenci-Poloniści Wołynia”. Składa się on z dwóch etapów, z których pierwszy odbędzie się w Krakowie (16-21 października 2017), a drugi w Łucku (24-30 listopada 2017). W obydwu częściach weźmie udział 26 uczestników z Polski i Ukrainy.

Podczas dwuetapowych warsztatów, uczestnicy rozwiną swoją wiedzę na temat powstawania stereotypów, przede wszystkim w relacjach między dwoma narodami – polskim i ukraińskim. Wypracują obraz typowego Polaka i Ukraińca na podstawie przekazów medialnych (analizie poddane zostaną czołowe gazety i portale informacyjne w obydwu krajach). Poszukają przyczyn formowania się stereotypów, ich wpływu na wzajemne relacje, a także metod walki z negatywnym postrzeganiem przedstawicieli dwóch narodowości. Zastanowią się też, jak należy zapobiegać powierzchownemu odbieraniu drugiego człowieka, w jaki sposób dzielić się pozyskaną wiedzą z innymi.

Praca zespołowa pozwoli młodym ludziom na lepsze poznanie swoich możliwości, dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi, a także rozwijanie sztuki konstruktywnej dyskusji. Wpłynie na umiejętność komunikacji i skutecznego przekonywania innych uczestników do swoich pomysłów oraz wspólnego wypracowywania najlepszych rozwiązań. Młodzi ludzie będą mieli okazję sprawdzić się w roli liderów, nauczyć się osiągania kompromisów, a także sprawiedliwego podziału obowiązków między poszczególnych członków grupy i wzięcia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ.