PUBLIKACJE IWI - ETNICZNOŚĆ I REPATRIACJA

02.03.2017

 

W 2016 r. w IWI zakończyliśmy realizację dwóch projektów badawczych: „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI w.” oraz „ABC Repatrianta”.

02.03.2017

 

W 2016 r. w IWI zakończyliśmy realizację dwóch projektów badawczych: „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI w.” oraz „ABC Repatrianta”.

 

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziliśmy badania dotyczące działalności twórczej mniejszości etnicznych we współczesnej Polsce. Rezultatem projektu był m.in. raport, w którym znajduje się analiza wyników badań nad współczesną kulturą Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. Publikacja została przygotowana przez grono badaczy zajmujących się problemami wielokulturowości oraz badaniami nad działalnością mniejszości zamieszkujących współczesną Polskę. Raport dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej.  Aby pobrać raport kliknij tutaj.

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj.

 

W 2016 r. w IWI realizowaliśmy projekt badawczy „ABC Repatrianta”, który został dofinansowany przez Kancelarię Senatu RP. Projekt zakładał m.in. przeprowadzenie ogólnopolskich badań, w wyniku których zebrano informacje na temat szans i wyzwań stojących przed polskimi gminami oraz osobami polskiego pochodzenia, które chcą wziąć aktywny udział w procesie repatriacji do Polski. Rezultatem projektu był m.in. raport, w którym znajduje się analiza wyników przeprowadzonych badań na temat repatriacji i adaptacji osób polskiego pochodzenia w gminach na terenie całego kraju. Aby pobrać raport kliknij tutaj.

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się tutaj