V Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie

26.09.2016

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w  V Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie się w dniach 29 września − 1 października 2016 roku w Lublinie. Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Miasta Lublin w ramach działalności programu Centrum Kompetencji Wschodnich.

Tegoroczna edycja, skoncentruje się wokół zjawiska decentralizacji. Oprócz zagadnień związanych z doświadczeniami transformacji systemowych, uczestnicy wydarzenia będą debatowali o zmieniającej się strukturze działań w obszarze kultury. Wiele uwagi zostanie również poświęconej migracjom i ich wpływowi na obecną sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie mobilności edukacyjnej studentów i naukowców, a przyczynkiem do dyskusji będą wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Europejski Uniwersytet Wschodni.

Ponadto, obrady Kongresu obejmą zagadnienia pamięci, historii konfliktów, refleksji nad postawami ludzkimi, aktualnymi wyzwaniami edukacji międzykulturowej oraz poszukiwania modeli porozumień w Europie Środkowo-Wschodniej. Poniżej znajduje się szczegółowy program wydarzenia w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Jednym z partnerów Kongresu jest Instytut Wschodnich Inicjatyw. Naszych przedstawicieli, będziecie mogli spotkać m.in. na Giełdzie Partnerów i Grantodawców, która otworzy tegoroczne obrady. Wydarzenie poświęcone będzie promocji działań zgłoszonych organizacji. Jego uczestnicy, zyskają również możliwość zapoznania się z opcjami finansowania realizowanych projektów, oraz zawarcia nowego partnerstwa.

 

Do zobaczenia w Lublinie!