Rekrutacja do projektu „Polaka z Kazachem rozmowy - młodzi ekolodzy”

05.05.2017

W dniach 6-14 sierpnia 2017 roku, w Żegocinie pod Krakowem odbędzie się letni obóz dla młodzieży pochodzenia polskiego z Kazachstanu w wieku 15-18 lat.

Realizowane zajęcia będą się składać z czterech bloków tematycznych: naukowego (zajęcia z języka polskiego i wiedzy o Polsce), ekologicznego, integracyjnego i wycieczkowego.

Warsztaty prowadzone w ramach bloku ekologicznego, będą skoncentrowane przede wszystkim na kształtowaniu postaw pro-ekologicznych wśród młodych ludzi. Zostanie na nich poruszona tematyka problemów ekologicznych współczesnego świata, ale także najbliższej okolicy uczestników. Młodzi ludzie wspólnie zastanowią się, jak można każdego dnia troszczyć się o otaczające nas środowisko, a także w jaki sposób zachęcić innych do dbania o nie każdego dnia.

Część warsztatów zostanie zrealizowana we współpracy z Zespołem Szkół im. Świętej Jadwigi w Żegocinie – w spotkaniach tych weźmie udział młodzież z gminy Żegocina.

Po powrocie do Kazachstanu uczestnicy zorganizują w swojej okolicy własne wydarzenia poświęcone tematyce ekologicznej, w które zaangażowana zostanie społeczność lokalna (np. akcja sprzątania lasu, zbierania makulatury, warsztaty eko-design).

Więcej informacji o projekcie TUTAJ.

 

Do pobrania:

*Formularz rekrutacyjny należy wypełnić w języku polskim

 

Projekt „Polaka z Kazachem Rozmowy – młodzi ekolodzy” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim zagranicą”.