POLSKA-ROSJA 3:0. WYMIANA MŁODZIEŻOWA WE WŁODZIEMIERZU

10.09.2016

 

W dniach 29 sierpnia – 4 września 2016 roku, grupa studentów skupionych wokół

 

 

 

 

10.09.2016

 

W dniach 29 sierpnia – 4 września 2016 roku, grupa studentów skupionych wokół Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ i wolontariuszy Instytutu Wschodnich Inicjatyw, wzięła udział w wymianie młodzieżowej, która miała miejsce we Włodzimierzu nad Klaźmą. Partnerem strony polskiej był władymirski oddział organizacji młodzieżowej EuroClub.

 

 

Projekt realizowany pod hasłem Dialog młodzieży – droga do zrozumienia, w szczególności koncentrował się na stereotypach pojawiających się w relacjach polsko-rosyjskich. Główny jego cel stanowiło nawiązanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodymi ludźmi  z Polski i Rosji, który pozwolić miał na modyfikację istniejących stereotypów, a także ewentualnych uprzedzeń powstających w oparciu o nie.

 

 

Podczas tygodnia spędzonego we Włodzimierzu, młodzi ludzie z grupy polskiej i rosyjskiej wzięli udział w serii warsztatów, które przeprowadzono przy użyciu metod edukacji nieformalnej. Program dodatkowo wzbogacony został wycieczką do ważnych z perspektywy historycznej i kulturowej miejsc tj. Suzdala i Bogolubowa, wizytami w wybranych włodzimiersich muzeach, a także Państwowym Uniwersytecie we Włodzimierzu, na którym odbyło się spotkanie ze studentami.

 

 

 

Bardzo ważnym jest fakt, że od pierwszych dni trwania wymiany, młodzież z grupy polskiej i rosyjskiej bardzo się ze sobą zintegrowała, co zaowocowało wspólnym spędzaniem również czasu wolnego. Dodatkowo, uczestnicy z Polski mieli okazję spędzić jeden dzień w rodzinach przedstawicieli grupy rosyjskiej, co pozwoliło na lepsze zagłębienie się w rosyjskie tradycje i poznanie realiów życia codziennego.

 

 

Projekt Polska-Rosja 3.0: Dialog młodzieży – droga do zrozumienia, nie był pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez Instytut Wschodnich Inicjatyw. Wcześniej członkowie Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ oraz wolontariusze IWI, wzięli udział w dwóch projektach z udziałęm strony rosyjskiej. Pierwszy odbył się w grudniu 2014 roku w Krakowie, drugi miał miejsce na przełomie październiak i listopada 2015 roku w Woroneżu. Przebiegały one pod hasłem wzajemnej percepcji Polaków i Rosjan w madiach społecznościowych. Partnerem rosyjsim była organizacja "Politika i Wrjemja", a uczestnikami studenci Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu.