ABC REPATRIANTA - TRWAJĄ OGÓLNOPOLSKIE BADANIA

06.09.2016

 

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) od kwietnia do grudnia 2016 r. realizuje projekt „ABC Repatrianta”, którego głównym celem jest podniesienie jakości i sprawności przebiegu procedury repatriacyjnej Polaków z Kazachstanu oraz wsparcie informacyjne osób starających się o repatriację do Polski.

 

Projekt, stworzony jesienią 2015 r., jest kolejnym działaniem IWI polegającym na wsparciu środowisk polonijnych w Kazachstanie. Zajęcie się kwestią repatriacji stanowi odpowiedź na potrzeby Polaków zamieszkujących Kazachstan, zgromadzone w trakcie badań terenowych w 2015 r. Rozmowy z przedstawicielami Polonii pokazały, że istnieje potrzeba szerszego informowania o procedurze repatriacyjnej oraz o warunkach adaptacji repatriantów po przyjeździe do Polski.

 

Projekt „ABC Repatrianta” przebiega dwutorowo – z jednej strony prowadzone są badania sytuacji repatriantów w Polsce, a z drugiej strony, późną jesienią zostaną przeprowadzone warsztaty i szkolenia dla kazachstańskich Polaków.

 

Obecnie dobiegają końca dwumiesięczne ogólnopolskie ankietowe badania skierowane do przedstawicieli urzędów gmin, których pytamy o działania podejmowane przez gminy na rzecz repatriantów, a także o ich opinie na temat wyzwań w procesie repatriacji. Kolejnym etapem badań będzie przeprowadzenie wywiadów z wybranymi przedstawicielami gmin (m.in. urzędnikami, pracownikami ośrodków pomocy społecznej, nauczycielami i pracodawcami), repatriantami oraz ekspertami zajmującymi się problematyką repatriacji. Nasi badacze przeprowadzą badania pogłębione typu studium przypadku w kilku polskich gminach, podczas których zgromadzone zostaną informacje o tym jak wygląda przebieg repatriacji, jakie wyzwania i trudności stoją przed repatriantami oraz o tym, jak repatrianci radzą sobie po przyjeździe do Polski.

 

Wyniki badań posłużą nam do wypracowania rekomendacji dla repatriantów, gmin i instytucji publicznych, dotyczących procesu repatriacji i adaptacji osób przyjeżdżających do Polski. Na podstawie badań zostaną sformułowane praktyczne wskazówki dla osób, które planują w najbliższej przyszłości rozpocząć procedurę repatriacji. Wyniki badań wraz ze wskazówkami i przykładami udanej adaptacji repatriantów zostaną opublikowane w formie praktycznego podręcznika dla repatriantów. Dodatkowo zespół projektowy przygotuje krótkie reportaże filmowe pokazujące ciekawe historie repatriantów.

 

Na początku zimy zespół trenerów zorganizuje w kilkunastu miejscowościach w Kazachstanie cykl warsztatów poświęconych repatriacji i wyzwaniom adaptacyjnym po przyjeździe do Polski. Głównym celem szkoleń będzie przekazanie Polakom mieszkającym w Kazachstanie praktycznych informacji, które mogą zostać wykorzystane po ich przyjeździe do Polski. Zaplanowaliśmy zajęcia przybliżające m.in. ustrój Polski, specyfikę polskiego rynku pracy, systemu szkolnictwa i edukacji, a także warsztaty poświęcone życiu społeczno-kulturalnemu współczesnej Polski.

 

Pomimo iż projekt realizowany jest niezależnie od prac nad nową ustawą repatriacyjną, mamy nadzieję, że jego rezultaty będą stanowić wartościowe wskazówki dotyczące repatriacji zwłaszcza po wejściu w życie nowego prawa repatriacyjnego.