AKTYWNA MŁODZIEŻ RAZEM DLA REGIONU DUBOSSARY

30.06.2016

 

15 młodych nieformalnych liderów z Mołdowy wzięło udział w szkoleniu na temat aktywizacji młodzieży przy wykorzystaniu nieformalnych metod edukacji w Krakowie. Po powrocie do swoich miejscowości uczestnicy szkolenia zorganizowali kilkadziesiąt spotkań, wydarzeń, gier i zabaw, w których udział wzięło ponad 100 osób. 

 

Instytut Wschodnich Inicjatyw wraz z Centrum Wsparcia Inicjatyw Rozwoju z Kosznicy w Mołdowie realizowali projekt „Wschód – Zachód. O aktywizacji młodzieży”. W kwietniu do Krakowa przyjechała grupa 15 młodych nieformalnych liderów z Regionu Dubossary w Mołdowie (pogranicze Mołdowy i Naddniestrza), by wziąć udział w warsztatach, grze terenowej oraz wizytach studyjnych w krakowskich NGO. Młodzi Mołdawianie poznawali nieformalne metody aktywizacji miejscowej młodzieży.

 

Po powrocie do Mołdowy uczestnicy projektu zrealizowali mini-projekty oraz warsztaty, w których brali udział mieszkańcy Regionu Dubossary. Pierwsze wydarzenie zrealizowane przez 2 uczestników projektu odbyło się pod koniec kwietnia 2016 r. We wsi Cocieri urządzono akcję sprzątania centrum miejscowości. W maju odbyły się 4 wydarzenia przygotowane przez uczestników projektu. W każdym z warsztatów udział brały miejscowe dzieci i młodzież. Dzięki grom integracyjnym, warsztatom rękodzieła oraz wspólnym zabawom na świeżym powietrzu miejscowa młodzież aktywnie spędziła ze sobą czas.

 

Na przełomie maja i czerwca w bibliotece w Kosznicy odbył się cykl kilkunastu spotkań na temat wolontariatu oraz udziału młodzieży w lokalnym życiu społecznym. W czerwcu w Regionie zorganizowano kolejne wydarzenia dla młodych mieszkańców dubossarkich miejscowości. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach terenowych na temat ochrony środowiska, a także w mini-projekcie „Wykształcenie dla przyszłości”, podczas którego młodzież uczyła się zarządzać sobą w czasie oraz poznawała metody efektywnego uczenia się.

 

Wszystkie warsztaty zostały przygotowane przez uczestników szkolenia w Krakowie. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz wiedzy na temat nieformalnych metod nauczania, 15 liderów z Regionu Dubossary zaktywizowała miejscową młodzież do działania na rzecz budowania potencjału miejscowej społeczności.

 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – przeobrażenia w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.