DZIEŃ AZJI CENTRALNEJ W ŻEGOCINIE

29.07.2016 

W dniu 6 sierpnia 2016 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki (CKSiT) w Żegocinie w powiecie bocheńskim w godzinach 10.00-17.00 odbędzie się „Dzień Azji Centralnej” organizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) z Krakowa.

Żegocina region Azji Centralnej – jego historię, kulturę, tradycje oraz wyzwania globalne, a także przygotować na bezpośredni kontakt z młodzieżą z Kazachstanu biorącą udział w projekcie "Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi artyści", która przyjedzie do Żegociny w dniach 15-27.08.2016 r. Wydarzenie jest organizowane przez wolontariuszy Grupy Inicjatywnej Azja Centralna „TTUKK” działającej przy IWI oraz współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „RITA – Przemiany w regionie”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Zapraszamy do zapoznania się z programem inicjatywy!

Zajęcia dla dzieci uczestniczących w półkolonii letniej organizowanej przez CKSiT:

10:00-11:30 Podstawowe informacje o regionie Azji Centralnej (Anna Borońska, Aleksandra Patla)

  • pokaz i omówienie filmów „Globalna Azja Centralna”
  • dzieci w wieku 7-9 lat: czytanie bajek kazachskich i pamirskich
  • dzieci w wieku 10-13 lat: zajęcia edukacyjne

12:00-14:00 Gra interaktywna „Azja Centralna” z podziałem na zespoły

  • grupy w wyznaczonych punktach będą wykonywać zadania związane z regionem

Zajęcia otwarte dla młodzieży, dorosłych i seniorów z gminy Żegocina:

14:30-15:30 Różnorodność Azji Centralnej (Agnieszka Słomian)

  • pokaz i omówienie filmów „Globalna Azja Centralna”
  • geografia i klimat, geopolityka i konflikty polityczne, różnorodność etniczna i kulturowa

15:30-17:00 Podróżowanie po Azji Centralnej (Elżbieta Olzacka, Zuzanna Błajet)

  • pokaz zdjęć i prelekcja na temat Tadżykistanu i Kirgistanu