Instytut Wschodnich Inicjatyw

Projekty

BLIŻEJ WSCHODU

PROGRAM

Dzień 0 – 13.02.2013

Pokaz filmowy: Kawiarnia Cudowne Lata, ul. Garncarska 5

20.00-22.00 – Film Koczownicy (Nomad, 2005) – obraz historyczny o koczowniczej cywilizacji oraz powstawaniu i umacnianiu się świadomości państwowej Kazachów w XVIII wieku.

Dzień I – 14.02.2013

Sesja przedpołudniowa: sala konferencyjna w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej,
ul. Oleandry 3

08.30-09.45 – Rejestracja uczestników

09.00-09.25 – Inauguracja konferencji

 • Agnieszka Słomian – Prezes Zarządu Instytutu Wschodnich Inicjatyw
 • Askar Abdrakhmanov – Radca Ambasady Republiki Kazachstanu
  w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. dr hab. Joachim Diec – Dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ewa Knap – Prezes Koła Wschodniego Uniwersytetu Jagiellońskiego

09.25-09.45 – Koncert inauguracyjny

 • Mgr Monika Makowska (Uniwersytet Jagielloński) – skrzypce: H. I. F. Biber – Passacaglia na skrzypce solo, J. S. Bach – Andante i Allegro z II Sonaty
  na skrzypce solo BWV 1004, Sarabande i Giga z II Partity na skrzypce solo BWV 1005, G. Bacewicz Kaprys polski, A. Cofalik – Capriccio per violino solo

09.45-11.15 – Sesja I: Dialog międzykulturowy w teorii

 • Mateusz Jamro (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Dialog międzykulturowy w perspektywie historycznej
 • Tomasz Lignar (Uniwersytet Rzeszowski) – Stereotypy w dialogu międzykulturowym
 • Dr Arkadiusz Durda (badacz niezależny) – Różnica jako potencjał rozwojowy
 • Mgr Alicja Rudnicka (Uniwersytet Gdański) – Dialog kultur w czasach globalizacji
 • Mgr Anastasia Nabokina (Uniwersytet Jagielloński) – Fotografia i taniec
  w kontekście komunikacji międzykulturowej

11.15-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-13.00 – Sesja II: W kręgu aksjologii i duchowości

 • Mgr Daria Janowiec (Uniwersytet Jagielloński) – Dialog międzykulturowy
  w perspektywie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
 • Ks. Andrzej Konachowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej) – Współpraca pomiędzy Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską
  a Kazachstańskim Okręgiem Metropolitalnym w 2012 r.
 • Kornelia Mazurczyk, Zbigniew Rokita (Uniwersytet Jagielloński) – Specyfika islamu
  w Kazachstanie
 • Dr Monika Humeniuk-Walczak (Uniwersytet Wrocławski) – Aksjologia starości
  w tradycji kazachskiej a uczenie międzykulturowe
 • Mgr Michał Kuryłowicz (Uniwersytet Jagielloński) – “Turkiestan”: krótka historia idei.
  Na przykładzie myśli Mustafy Czokajewa i Turara Ryskułowa

13.00-13.15 – Przerwa kawowa

13.15-14.10 – Sesja III: Wschód – Zachód: konfrontacje

 • Mgr Anna Dominik (Uniwersytet Jagielloński) – Wpływy polskie w XVII–wiecznym państwie moskiewskim: monolog jednej czy wieku kultur?
 • Mgr Julita Biniewska (Uniwersytet Jagielloński) – Inicjatywy kulturalne podejmowane przez przedstawicieli „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej jako próba nawiązania dialogu międzykulturowego z Zachodem
 • Dr hab. Gulmira Sultanbaeva (Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi) – Dialog informacyjno-komunikacyjny w stosunkach Kazachstan – Polska: sytuacja
  i rekomendacje

14.10-15.30 – Przerwa obiadowa (Jagiellonka Lunch Bar w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej,
ul. Oleandry 3
)

Sesja popołudniowa: Instytut Rosji i  Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Mickiewicza 3, s. 103

15.30-16.45 – Panel dyskusyjny I: Odmienność: wartość kulturowa czy przyczyna konfliktu?

Prelegenci: Dr Arkadiusz Durda, Mgr Alicja Rudnicka, Mgr Anastasia Nabokina,
Mgr Anna Dominik, Mgr Daria Janowiec, Mgr Julita Biniewska, Mateusz Jamro, Tomasz Lignar

16.45-17.00 – Przerwa kawowa

17.00-18.15 – Panel dyskusyjny II: Mentalność mieszkańców Kazachstanu wobec wartości Zachodu

Prelegenci: Askar Abdrakhmanov, Dr hab. Gulmira Sultanbaeva, Dr Monika Humeniuk-Walczak,
Dr Meiram Sarybaev, Mgr Agnieszka Słomian, Kornelia Mazurczyk, Zbigniew Rokita, Maksim Dobrzański

Pokaz filmowy: Kawiarnia Cudowne Lata, ul. Garncarska 5

20.00-22.00 – Film Mustafa Czokaj (Mustafa Shokaj, 2008) – Film o życiu wybitnego polityka początku 20 wieku, który zjednoczył narody Azji Centralnej pod turkiestańskim sztandarem.

Dzień II – 15.02.2013

Sesja przedpołudniowa: sala konferencyjna w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej,
ul. Oleandry 3

09.30-11.30 – Sesja I: Potencjał współpracy Kazachstanu z zachodnimi sąsiadami

 • Patryk Nowak (Uniwersytet Szczeciński) – Pozycja i znaczenie Kazachstanu
  w stosunkach międzynarodowych
 • Dr Akbota Bekseitova (Kokszetauski Państwowy Uniwersytet im. Sz. Ualichanowa) – Historia deportacji Polaków, ich status prawny i sytuacja
 • Mgr Agnieszka Słomian (Uniwersytet Jagielloński) – Inicjatywy społeczno-kulturalne realizowane w kontekście polsko-kazachstańskim – stan i perspektywy
 • Mgr Irina Mednikova (Młodzieżowa Informacyjna Służba Kazachstanu) – Możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi w Kazachstanie
 • Dr Meiram Sarybaev (Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi) – Kazachstan
  Polska: kształtowanie stosunków kulturowo-humanistycznych
 • Prof. dr hab. Wiera Prokopcova (Białoruski Uniwersytet Państwowy Kultury i Sztuki) – Doświadczenie we współpracy Republiki Białoruś i Kazachstanu w przygotowaniu kadry naukowej wyższej kwalifikacji w sferze kultury artystycznej

11.30-11.45 – Przerwa kawowa

11.45-13.45 – Sesja II: Wymiar praktyczny współpracy z Kazachstanem – przykłady

 • Askar Abdrakhmanov (Ambasada Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej) – Działalność Ambasady Kazachstanu w Warszawie wspierająca projekty
  w dziedzinie kultury
 • Nikita Galenchenko (Stowarzyszenie kazachstańskiej młodzieży w Polsce „BARS”) – Inicjatywy młodzieżowe we współpracy międzykulturowej Kazachstan – Polska
 • Roman Wyborski (Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater) – Ołtarz
  dla Kazachstanu: Mariusza Drapikowskiego posłanie na Trzecie Tysiąclecie
 • Dr Lazzat Baimanova, Dr hab. Botagoz Khamzina (Kokszetauski Państwowy Uniwersytet im. Sz. Ualichanowa) – Wyższe wykształcenie w Kazachstanie i Polsce: realia, problemy i perspektywy
 • Maksim Dobrzański (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – Projekt „Teraz Wrocław” jako przykład przyciągania do Polski studentów ze Wschodu
 • Mgr Sara Kitaibekova (Kazachski Agrotechniczny Uniwersytet im. S. Seifullina) – Programy edukacyjne z gospodarki leśnej na uczelniach Kazachstanu i Polski

13.45-15.15 – Przerwa obiadowa (Jagiellonka Lunch Bar w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej,
ul. Oleandry 3
)

Sesja popołudniowa: Instytut Rosji i  Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Mickiewicza 3, s. 103

15.15-16.30 – Panel dyskusyjny I: Perspektywy rozwoju Kazachstanu w kontekście międzynarodowym

Prelegenci: Dr Lazzat Baimanova, Dr hab. Botagoz Khamzina, Dr Akbota Bekseitova,
Mgr Sara Kitaibekova, Mgr Irina Mednikova, Nikita Galenchenko, Patryk Nowak

16.30-16.45 – Przerwa kawowa

16.45-18.00 – Panel dyskusyjny II: Problemy międzykulturowe w inicjatywach polsko-kazachstańskich

Prelegenci: Dr Meiram Sarybaev, Mgr Agnieszka Słomian, Mgr Irina Mednikova,
Roman Wyborski, Nikita Galenchenko, Maksim Dobrzański

Pokaz filmowy: Kawiarnia Cudowne Lata, ul. Garncarska 5

20.00-22.00 – Film Prezent dla Stalina (Podarok Stalinu, 2008) – obraz życia i problemów  osób deportowanych do Kazachstanu w kontekście próby pierwszej bomby atomowej, która wybuchła w sierpniu 1949 roku w pobliżu aułu głównych bohaterów.

Dzień III – 16.02.2013

Warsztaty: Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Mickiewicza 3

09.00-13.00 – Warsztaty

 • Tworzenie i zarządzanie partnerstwem (s. 113) – prowadzenie w jęz. polskim
 • Zarządzanie projektami międzykulturowymi (s. 103) – prowadzenie w jęz. polskim
 • Zarządzanie projektami międzykulturowymi (s. 101) – prowadzenie w jęz. rosyjskim

14.00-18.00 – Warsztaty

 • Ewaluacja projektów międzykulturowych (s. 101) – prowadzenie w jęz. polskim
 • Specyfika prowadzenia projektów z Kazachstanem (s. 103) – prowadzenie w jęz. polskim i rosyjskim

DO POBRANIA:
program_konferencji

conference_programme

программа_конференции