Misja

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Celem stowarzyszenia jest kreowanie nowych form aktywności, wspieranie dialogu międzykulturowego i promocja dyplomacji kulturalnej.

Działania IWI obejmują ogólnopolskie i międzynarodowe projekty badawcze, edukacyjne i społeczno-kulturalne, wymiany młodzieży, konferencje, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia i warsztaty.